ÖZVERİ VETİTİZLİKPRENSİBİ İLE
İdeal Muhasebe 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik yasasının belirlemiş olduğu zorunlu staj eğitimini tamamladıktan sonra; Ağustos 2018 tarihindeki SMMM yeterlilik sınavında sekiz dersi ilk girişinde başarılı olarak geçen vede Antalya SMMM odası tarafından ödüle layık görülen Yavuz AKSOY tarafından kurulan İDEAL MUHASEBE VE DANIŞMANLIK ofisi 2019 yılından itibaren hizmet vermeye başlamıştır.

Yavuz AKSOY


1986 Sivas / Yıldızeli doğumluyum, 1987 yılından itibaren Antalya’da ikamet etmekteyiz. İlk ve orta okul temel öğrenimlerimi aldıktan sonra; Hızır Reis Ticaret Meslek lisesi (Muhasebe, 2003), Akdeniz Üniversitesi (Ön Lisans-Muhasebe, 2007), Anadolu Üniversitesi (Lisans-İşletme, 2013), Okan Üniversitesi (Yüksek Lisans-Muhasebe ve Denetim,2017) eğitimlerini aldım. 2016/ocak SMMM Staj başlatma sınavında başarılı alarak ve 2018/Ağustos SMMM yeterlilik sınavında sekiz dersi ilk imtihanda vererek Mali Müşavir unvanı almaya hak kazandım.

2002/temmuz ayında meslek büyüğümüz Mali Müşavir Süleyman MERDAN’ın muhasebe ofisinde lise stajyeri olarak başladığım mesleki hayatıma daha sonra özel bir şirkette devam ederek muhasebe mesleğinin birçok alanında görevler aldım. 2019 yılından itibaren İDEAL MUHASEBE ve DANIŞMANLIK çatısı altında mesleğimi devam ettirmekteyim.

Mesleki hayatım boyunca: madencilik, tarım, inşaat, turizm seyahat acentesi, otelcilik, restoran, reklam-organizasyon, spa-hamam, doğalgaz, toptan-perakende gıda ticareti, avukat, doktor, tıp merkezi, ithalat-ihracat, gibi sektörlerde faaliyet gösteren; şahıs işletmeleri, adi ortaklık, limited ve anonim şirketlerin hesap dönemlerinden başlayarak hesap dönemi sonuna kadar mali işlemlerinde danışmanlık, resmi kurum ve kuruluşlardaki işlemleri, KDV ve Tevkifat iadelerini sonuçlandırma görevlerini üstlendim.
HİZMETLERİMİZ VE FAALİYETLERİMİZ
HİZMETLERİMİZ

• Yerli ve Yabancı şirketlerin, muhasebe kayıtlarının Türk mevzuatına ve Tek Düzen Hesap Planına göre tutulması, yapılan muhasebe kayıtları sonrası şirketlerin ihtiyacına yönelik, rapor, analiz ve yorumların yapılarak şirketlerin verimliliğine katkı sağlamak
• Alış, Satış, Gider faturaları, Tahsilat ve Tediye Makbuzları ile Kasa, Çek, Banka ve Cari Hesap hareketlerinin muhasebe sistemine girilmesi. Faaliyette bulunulan sektörün özelliğine göre muhasebe sisteminin kurulması
• Oluşturulan tüm muhasebe kayıtlarının vergi, sosyal güvenlik ve diğer kanunlarına uygunluğun kontrolü ve kontrol sonrası düzeltme işlemlerinin yapılması
• Muhasebe kayıtlarının işlenmesi ve kontrolü sonrası, mizanda bulunan tüm hesapların şekli ve içerik kontrollerinin yapılarak mutabakatların yapılması. Cari hesap, denetim notları, düzeltme öncesi ve sonrası durumu gösterir çalışma kağıtları ile yapılan mutabakatların belgelere dayandırılması.
• Bilgi, Deneyim ve Teknik yetersizlikler nedeniyle, Muhasebe Kayıtlarında Yapılan hata ve oluşan eksikliklerin giderilmesi için Firma içi personele eğitim verilmesi,
• Firmanın ve Sektörün içinde bulunduğu, üretim gücü, piyasası, hammadde temini, finansal durumu ve benzeri kriterleri değerlendirerek; Firmanın Ekonomik dalgalanmalardan ne şekilde etkileneceğini tespit etmek amacıyla, Aylık Rapor standartları oluşturmak ve bu raporları analiz ederek sürecin en iyi şekilde yönetmesine destek olmak
• Aylık, Üç aylık, Altı aylık ve Yıllık olarak Gelir-Gider- Kar-Zarar Bütçesi, Nakit Akış Bütçesi, Yapmak. Fiili gerçekleşmeleri ay sonlarında Bütçeler ile kıyaslamak. Aylık Bilanço, Gelir Tablosu Hazırlamak, Gelir Tablosu ve Bilanço Kalemlerinin Dikey ve Yatay Finansal analizlerini yaparak Firmanın Banka ve Diğer Finans Kurumları nezdindeki kredibilitesini ölçmek.
• KDV, Muhtasar, Damga, Geçici, Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamelerini Vergi Mevzuatı çerçevesinde hazırlamak, tahakkuk ettirmek ve ödemelerin yapılabilmesi için firmaya tahakkukları iletmek
• Vergi Daireleri ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Bağlı, Sosyal Güvenlik Kurumlarındaki açılış, yazışma, düzletme, itiraz, şifre alma ve diğer işlemleri yapmak.
• Firmalardan, Çalışanların aylık Puantaj, Kazanç, Ek Kazanç, İndirim v.b. bilgilerini alarak, Aylık Ücret Bordrolarını hazırlamak. Bankaya Yatması gereken Maaş ve Asgari Geçim İndirimi (A.G.İ.) Tutarlarını bildirmek.
• SSK bildirgelerini hazırlanmak, tahakkuk ettirilmek ve ödemelerinin yapılabilmesi için ilgili departmana iletilme
ŞİRKET KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME HİZMETLERİ

• Yabancı Şirket Kuruluşu (Anonim ve Limited)
• Yabancı Şirket Şube veya irtibat Bürosu Açılışı
• Serbest Bölgelerde Şirket Kuruluşu
• Anonim Şirket Kuruluşu
• Limited Şirket Kuruluşu
• Adi Ortaklık Kuruluşu
• Şahıs Firması Kuruluşu
• Şirket Dönüşüm İşlemleri (Ltd.Şti.’den Anonim Şirkete veya Tersi Dönüşüm)
• Sermaye Artırımı ve Sermaye Ödendi rapor düzenleme
• Hisse Devri
• Adres Nakli
• Şube, Depo, Teşhir, Fabrika vb. Asıl işyerine bağlı ek birimlerin Açılışı
• Anonim Şirket Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul İşlemleri
• Anonim Şirket Mali Genel Kurulu İşlemleri
• Şirket imza Yetkilisi Atanması
• Ana Sözleşmedeki maddelerinin Değişikliği
• Tasfiye Giriş işlemleri
• Tasfiye Sonu işlemleri
AMACIMIZ, VİZYON VE MİSYONUMUZ
Amacımız; İDEAL MUHASEBE VE DANIŞMANLIK olarak özveri ve titizlikle belirlediğimiz hedefler doğrultusunda müşterilerimize, iş ortaklarımıza zamanında ve kaliteli hizmeti sunabilmektir.

Vizyonumuz; Muhasebe ve Mali Müşavirlik sektöründeki uluslararası hizmet standartlarına ve mesleki mevzuata tam uyumlu, kayıt ve raporlama süreçlerini, gelişen yönetim teknikleri ile analiz edebilen güvenilirliği, hizmet kalitesi, çözüme odaklı hizmet anlayışı ile tercih edilen bir hizmet sunmaktır. 15 yılı aşkın tecrübe ve bilgi birikimimizi yenilikçi ve dinamik iş birliği anlayışımızla bütünleştirip mesleğimizde öncü ve örnek olmaya devam etmektir.

Misyonumuz: Her geçen gün gelişen ve değişen ulusal ve uluslararası pazarlara açılan ülkemizde müşterilerimize uzmanlık alanımız olan Muhasebe ve Mali müşavirlik noktasında önünü açacak çözümler ortaya koymak, beklentilerin ötesinde kaliteli ve artı değer katıcı bir unsur olarak firmanın temel taşlarından birisi haline gelmek İDEAL MUHASEBE VE DANIŞMANLIK olarak temel prensibimizdir. Hedefimiz daha kaliteli bir hizmet için hizmette yarıştır.
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Yavuz AKSOY
Tel : 0554 875 58 55 - E-Mail : yavuz.aksoy@idealmuhasebe.net

Adres : Öğretmenevleri Mah. 999.Sok Diker İşmerkezi B Blok No:34/11 Konyaaltı Antalya
All Rights Reserved By cubukgerustbau.com | Designed By Tashandesign